slab-gezwets (18K)

klik hier om terug te gaan naar de beginpaginaGezwets in de Ruimte was in het papieren tijdperk het orgaan van Estrella. Toernooiverslagen, algemene info, krantenknipsels, notulen van de ALV, Molű's scherpzinnige analyses van de grote titeltoernooien van PDC en WDF, de roemruchte column 'Plette met Kemme' en dat soort werk was erin te vinden. Later werd het gecombineerd met ons vademecum, informatie voor captains en het volledige wedstrijdprogramma.

Internet maakte het uitbrengen van een papieren versie overbodig.

In de pagina's achter de links proberen we veel van de 'verloren' gegane informatie die nog steeds voor iedereen van groot nut kan zijn te restaureren.
De rekenlessen van Drs. H. is hier een voorbeeld van. Nog wekelijks worden er kansen verspeeld om sneller op een (goeie) dubbel te komen, zodat je je tegenstander meer kansen geeft om de leg eerder uit te gooien.

De rekenlessen van Drs.H
Plette met Kemme